Bewustwording

De aanpak van agressie begint bij bewustwording: agressie is onacceptabel en hoort niet bij het werk van zorgverleners. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die aan bewustwording van de eigen medewerkers hebben gewerkt met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016).

Stek Jeugdhulp | In gesprek over lastige onderwerpen
Dat een beter leefklimaat voor residentiële jongeren kan leiden tot minder agressie richting medewerkers bleek bij...
Vitalis Zorg Groep | Zo goed mogelijk inspelen op de praktijk
Medewerkers van Vitalis misten de mogelijkheid om buiten de bestaande trainingen van de Vitalis Academie kennis...
De Pieter Raat Stichting | Bewustwording en preventie
De Pieter Raat Stichting heeft de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ in 2015 deels ingezet om de...
Emergis | Emergis bundelt tips direct van de werkvloer
Structureel een fors aantal meldingen van agressie en grensoverschrijdend gedrag was voor ggz-organisatie Emergis de reden om...
IrisZorg | Meer bewustwording van medewerkers
Aanleiding: Door het aanbieden van meer ambulante zorg ontstond de noodzaak om een aantal medewerkers bewuster te maken...
Deventer Ziekenhuis | Aan de slag met e-learning
“Elke medewerker die met agressief gedrag van patiënten of bezoekers te maken kan krijgen, gaat met de e-learningmodule...
Rijnstate | Beleid, werkgroep en trainingen
Rijnstate ziekenhuis wil agressie en ongewenst gedrag meer op de kaart zetten en de aanpak ervan beter stroomlijnen...
Dimence Groep | Meer openheid over agressie
De Dimence Groep, organisatie voor GGZ, Jeugdhulpverlening, Maatschappelijke Dienstverlening en Welzijn en Forensische...
Stichting Gastenhof | Samen in gesprek over veiligheid
Stichting Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut in Limburg voor jeugdigen tussen de 4 en 21 jaar met een..
It Aventoer | Waar komt agressie vandaan?
Jeugdzorgorganisatie Bedriuwenpleats It Aventoer vindt het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de...
Azora | ‘Agressie tegenover onze medewerkers kan niet’
Azora is een woon-, (thuis)zorg- en welzijnsorganisatie in de Achterhoek. Medewerkers van Azora kregen steeds vaker...
De Gelderhorst | Eerder signaleren, minder agressie
De Gelderhorst, landelijk centrum voor oudere Doven, heeft te maken met een toegenomen complexiteit bij de...
Zorggroep Solis | Aansluiting bij de cliënt met VIO
Zorggroep Solis merkt dat veel medewerkers regelmatig te maken krijgen met agressie op de werkplek. Deze agressie...
Zorggroep Solis | Agressie en culturele verschillen
Agressie komt ook in de thuiszorg steeds vaker voor, zo ook bij Zorggroep Solis in Deventer. In hun aanpak heeft Solis...
Stichting Ons Bedrijf | Stilstaan bij jezelf. Wanneer word ik boos?
Stichting Ons Bedrijf in Barneveld helpt mensen met onder andere een GGZ-achtergrond of verstandelijke beperking bij...