Omgaan met melden en meldingen

Je hebt inzicht nodig in wat er speelt in een organisatie om incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen. Een hoge meldingsbereidheid, een lage drempel en een goede opvolging van meldingen zijn daarbij essentieel. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016) aan het omgaan met melden en meldingen hebben gewerkt.

InteraktContour | Agressie hoort er niet meer bij
Gehandicaptenzorginstelling InteraktContour wil graag de eigen training ‘Agressie/omgaan met ongewenst gedrag’ verder...
Interzorg | Zelfverzekerd door training
Thuiszorgorganisatie Interzorg merkt dat weinig incidenten gemeld worden, terwijl bij besprekingen blijkt dat er wel degelijk...
Libertas Leiden | Van inspectiebezoek naar meer meldingen
Een bezoek van de inspectie SZW aan Libertas Leiden levert twee verbeterpunten op met betrekking tot de aanpak...
Slingeland Ziekenhuis | Pakt veroorzakers agressie aan
Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is in het beleid duidelijk over agressie: agressie wordt niet getolereerd...
Actie Zorg | Meer meldingen, gerichter ondersteunen
VVT-organisatie Actie Zorg constateerde aan de hand van het interne meldsysteem dat er relatief weinig incidenten...
Het Hoge Veer | Het aantal meldingen blijft achter
VVT-organisatie Het Hoge Veer werkt al vanaf 2011 via een gedegen plan van aanpak aan haar anti-agressiebeleid...