Opvolgen van incidenten en veroorzakers

Er zijn tientallen maatregelen die je kunt nemen na een incident. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016) incidenten hebben opgevolgd en veroorzakers hebben aangepakt.

Zorggroep Solis | Goede nazorg helpt incident sneller verwerken
“Agressie is het meest voorkomende arbeidsincident binnen onze organisatie”, aldus Jacqueline Frederiks van Zorggroep...
HVO-Querido | Op weg naar een goed aangiftebeleid
HVO-Querido, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang in...
De Hondsberg | Een eigen bedrijfsopvangteam
Bij observatiecentrum De Hondsberg neemt agressie bij de jeugdigen met een complexe hulpvraag af door multidisciplinaire...
Slingeland Ziekenhuis | Pakt veroorzakers agressie aan
Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is in het beleid duidelijk over agressie: agressie wordt niet getolereerd...
GGZ Westelijk Noord-Brabant | Collegiale opvang door bedrijfsopvangteam
GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) wilde de traumaopvang van medewerkers na incidenten optimaliseren. Collegiale opvang...
Koninklijke Kentalis | Een goed opvangprotocol
De resultaten van de medewerkermonitor van Koninklijke Kentalis lieten zien dat er behoefte was aan een opvangprotocol dat...