Organisatie van agressieaanpak

Een succesvolle aanpak van agressie is meer dan een papieren beleid; een geslaagde aanpak sluit aan op de dagelijkse praktijk. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die daaraan hebben gewerkt met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016).

Zuyderland Thuiszorg | Respecteer persoonlijke en professionele grens
De mondigheid van cliënten, hun familieleden en mantelzorgers bij Zuyderland Thuiszorg neemt toe en daarmee ook...
Jeugdbescherming Gelderland | Grenzen aangeven
Het kwam maar al te vaak voor bij Jeugdbescherming Gelderland: medewerkers die worstelden met het onderwerp agressie...
Treant Zorggroep | Actie na toename van het aantal meldingen
Door een toenemend aantal meldingen van agressie-incidenten ontstond bij Treant Zorggroep de noodzaak om het aantal...
Noordwest Ziekenhuisgroep | Collega’s motiveren en steunen
Hoe bewaak je je eigen veiligheid, die van collega’s en van de patiënten en bezoekers? Een vraag waar Noordwest...
Adelante | Eén duidelijke aanpak waar iedereen achter staat
Mede door het veranderen van doelgroepen merkten medewerkers van Adelante dat agressie op hun werkplek toenam...
's Heeren Loo | Meer duidelijkheid door één methodiek
Agressie werd al op verschillende manieren en middels verschillende trainingen aangepakt bij ’s Heeren Loo. Met behulp...
Stichting PVP | Verschillende vormen van agressie leren herkennen
De Stichting PVP heeft in 2014 studiedagen voor haar medewerkers georganiseerd rondom het thema ‘veiligheid’. Tijdens...
Humanitas DMH | Aanpak agressie begint met orde in organisatie
Een onveilig gevoel, onrust op de werkvloer en medewerkers die overvraagd werden: het was met de veiligheid slecht gesteld op...
Stichting De Stadsbrug | Samenwerken sleutel tot succes
Binnen de stichting De Stadsbrug werken drie organisaties samen, die in de praktijk verschillende aanpakken hanteren bij...
Victas | Succesvolle aanpak
Om escalaties, agressieve en gevaarlijke situaties te voorkomen, heeft Victas voor haar nieuwe High Care-afdelingen...
RIBW Nijmegen en Rivierenland | Samen bepalen, samen aanpakken
Al sinds 2004 hanteert RIBW dezelfde agressie-aanpak. Toen bleek dat het aantal agressie-incidenten nog niet helemaal op...
's Heeren Loo | Naar één visie op leren en één leeractiviteit
15 verschillende regio’s en een grote verscheidenheid aan doelgroepen. ’s Heeren Loo Zorggroep is wijdverspreid en besluit...
Zideris | Actieve inzet medewerkers
Aanleiding: Zideris wil medewerkers actief inzetten bij de uitvoering en communicatie van anti-agressiebeleid. Aanpak: Samen...
Rubicon | Eigen gedrag is van invloed op agressie
In de werkwijze van Rubicon staan oplossingsgericht, de-escalerend en samenwerken centraal...
Sevagram | Een agressiecoach op iedere locatie
Agressie en ongewenst gedrag staan bij VVT-organisatie Sevagram hoog op de agenda. Mede door een bijdrage uit...
Zonnehuisgroep Amstelland | Ergocoaches als spin in het web
Het takenpakket van de ergocoaches van Zonnehuisgroep Amstelland wordt uitgebreid met een aantal veiligheidstaken...
Jeroen Bosch Ziekenhuis | Symposium over anti-agressieaanpak
Aanleiding: Specialisten en aio’s van JBZ zijn in de reguliere anti-agressieaanpak moeilijk te bereiken. Aanpak: Er wordt een...
Rijnstate | Beleid, werkgroep en trainingen
Rijnstate ziekenhuis wil agressie en ongewenst gedrag meer op de kaart zetten en de aanpak ervan beter stroomlijnen...
Spirit | Extra impuls na arbeidsinspectie
Na de aanwijzing van de arbeidsinspectie om het anti-agressiebeleid te evalueren, besloot jeugdzorgorganisatie Spirit de aanpak...
Hilverzorg | Brede aanpak leidt tot meer veiligheid
VVT-organisatie HilverZorg constateerde dat lang niet alle incidenten door medewerkers worden gemeld. Ook werd geconcludeerd....
Zozijn | Agressiepreventie en -hantering
Zozijn biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking. Zozijn wil graag zorgen voor een maximale...
William Schrikker Groep | Introductiefilm: ons nieuwe veiligheidsbeleid
De William Schrikker Groep (WSG) – een jeugdzorgorganisatie voor kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders...