Vaardigheden van medewerkers

Als (jeugd)zorgmedewerker moet je over de juiste vaardigheden beschikken om agressief gedrag te kunnen voorkomen en ermee om te gaan. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die daaraan hebben gewerkt met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016).

Yes We Can Clinics | De taal van je doelgroep spreken
Yes We Can Clinics, een jeugdkliniek voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar met complexe gedragsstoornissen en verslavings-problematiek...
Deventer Ziekenhuis | Verbaal communiceren in stresssituaties
In 2011 heeft het Deventer Ziekenhuis een ziekenhuisbreed plan voor de aanpak van agressie en geweld opgesteld. Vanaf 2013...
Stichting Ontmoeting | Medewerkers voelen zich zekerder
Eén keer trainen in het omgaan met agressie is niet voldoende. Regelmatig oefenen is belangrijk. Dat is de ervaring van...
Zorgcentrum Aelsmeer | Vaardigheden agressie herkennen
Medewerkers van Zorgcentrum Aelsmeer kregen steeds vaker te maken met agressie van cliënten. Het bleek vooral lastig om...
FPC De Rooyse Wissel | Op de juiste manier contact maken
De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie in Venray, waar patiënten met ernstige psychiatrische...
St. Jansdal Ziekenhuis | Eigen trainers door ‘train-de-trainer’ traject
Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk merkte dat patiënten mondiger werden, waardoor medewerkers steeds...
Rijndam | Rijndam laat soms de regels los
Op een kinderafdeling van een revalidatiecentrum kunnen emoties hoog oplopen. Slechtnieuwsgesprekken of...
Koninklijke Visio | “Dat agressie erbij hoort is een misvatting”
“Het is een grote misvatting dat agressie hoort bij het werken met verstandelijk gehandicapten”, zegt Jenny...
Amarant Groep | Een manier vinden om ermee om te gaan
Hoe zien signalen van oplopende spanning eruit? En welke interventies zet ik in als situaties dreigen te escaleren?
Novadic-Kentron | Ambulant veilig werken
In lijn met het overheidsbeleid zet Novadic-Kentron in op de afname van klinische bedden en een toename...
Profila Zorg | Focus op verbale agressie
Medewerkers van Profila Zorg geven aan naast de bestaande training ‘Omgaan met fysieke agressie’ ook...
Stichting Prisma | Kwaliteitscheck leidt tot bijscholing
De interne anti-agressieopleiding van Stichting Prisma is eraan toe om geactualiseerd te worden, blijkt uit een...
Promens Care | Doordachte inzet van Ondersteuningsregeling
Een doordachte inzet van trainingen en een stevige borging ervan in de organisatie. Dat is de aanpak...
Jeugdformaat | Toets voor modules Veiligheid en bescherming
Aanleiding: Jeugdformaat wil de modules Veiligheid en Bescherming van het intern opleidingsprogramma laten toetsen op...
Rubicon | Eigen gedrag is van invloed op agressie
In de werkwijze van Rubicon staan oplossingsgericht, de-escalerend en samenwerken centraal...
Fundis | Omgaan met probleemgedrag door free-learning
Zorgverleners in de langdurige zorg hebben steeds meer te maken met agressief gedrag van oudere, vaak dementerende...
Opella | Agressie herkennen, grenzen stellen, ervaringen delen
VVT-instelling Opella – een instelling voor zorg, welzijn en wonen – wil dat alle medewerkers in alle functies...
Stichting Brentano Amstelveen | Herkennen, voorkomen en wegnemen
Stichting Brentano is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen en werkt met een kwetsbare...
Zonnehuisgroep Amstelland | Ergocoaches als spin in het web
Het takenpakket van de ergocoaches van Zonnehuisgroep Amstelland wordt uitgebreid met een aantal...
Pieter van Foreest | Breed draagvlak
De eerste stappen bij Pieter van Foreest worden in 2009 gezet met een beleidsnotitie en agressiecoaches...
Jeroen Bosch Ziekenhuis | Symposium over anti-agressieaanpak
Aanleiding: Specialisten en aio’s van JBZ zijn in de reguliere anti-agressieaanpak moeilijk te bereiken. Aanpak: Er wordt een...
GGz Breburg | Nieuwe impuls aan interne trainingen
GGz Breburg besteedt veel aandacht aan veiligheid. Zo is een aantal eigen medewerkers geschoold als trainer en...
Mondriaan | Grotere vraag, meer interne trainers
Bij GGZ-organisatie Mondriaan nam het aantal incidenten de laatste jaren toe. Mondriaan wilde de medewerkers daarom...
Palier | Interne trainers geven medewerkers handvatten
De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van Palier wil de medewerkers vaker trainingen geven om ze handvatten...
Aveleijn | Medewerkers staan steviger in hun schoenen
Op een aantal locaties van Aveleijn wonen cliënten met complexe gedragsproblematiek en komen veel agressie incidenten...
De Schutse | Betere fysieke en emotionele weerbaarheid
Medewerkers van gehandicaptenzorg-instelling De Schutse hebben te maken met agressief gedrag....
Gemiva | Free Learning module ‘Meer doen met verzorgend wassen’
Zorgverleners die werken met oudere, mogelijk dementerende gehandicapten kunnen te maken hebben met cliënten...
Pergamijn | Free Learning module ‘Wassen met affectie’
Bij meer dan de helft van de cliënten in de gehandicaptenzorg komt agressief gedrag voor bij het wassen. Gehandicaptenzorg...
Xonar | Aandacht voor ambulant hulpverleners
De ambulant hulpverleners van Xonar vonden de bestaande trainingen ‘Omgaan met agressie’ niet meer passen bij...
AxionContinu | Free Learning module ‘Probleemgedrag I’
Hoe ontstaat probleemgedrag en wat doe je eraan? Dat was de vraag die VVT-organisatie AxionContinu stelde. Met de...
Hanzeheerd | Lagere werkdruk door beter omgaan met agressie
Zorgen voor cliënten die agressief gedrag vertonen leidt tot spanning en een hogere werkdruk. Dat merkte ook...
VU Medisch Centrum | Vertaalslag van theorie naar praktijk
Binnen VUmc geldt de gedragscode ‘VUmc Agressievrij’. Sinds de start van het beleid in 2007 groeit het bewustzijn dat...
Actief Zorg | Handvatten voor een veilig huisbezoek
Medewerkers van Actief Zorg hebben tijdens huisbezoeken soms te maken met grensoverschrijdend gedrag van...
Zuyderland Zorgcentra en Thuiszorg | Handvatten om met ongewenst gedrag om te gaan
Cliënten van Zuyderland Zorgcentra en Thuiszorg en hun familieleden, mantelzorgers en bezoekers worden mondiger en...
Combinatie Jeugdzorg | Leren de-escaleren
Een veilig behandelklimaat staat centraal bij Combinatie Jeugdzorg. Daarbij hoort ook het de-escaleren van risicovolle...
Philadelphia | Weerbaarheid en consequent handelen
Philadelphia ondersteunt cliënten met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren merkt de organisatie dat er steeds...
St. Elisabeth | Duidelijke handvatten om agressie te voorkomen
Naar aanleiding van MOP-meldingen (Meldingen Ongevallen Personeel) en gesprekken met medewerkers bleek dat...
Surplus | Meer fysieke en mentale weerbaarheid
Medewerkers van Surplus hadden naast de training agressiehantering die standaard intern verzorgd wordt...
Medisch Centrum Haaglanden | Eigen rol herkennen en de-escaleren
Bij Medisch Centrum Haaglanden was er al veel aandacht voor het melden van agressie-incidenten en een goede...
Ziekenhuis Amstelland | Agressie voorkomen en leren de-escaleren
De mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunings-regeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ was voor Ziekenhuis...
De Vriezenhof | Leren omgaan met verbale of fysieke agressie
Woon- en zorgcentrum De Vriezenhof wilde het thema ‘agressie en geweld’ onder de aandacht brengen bij de medewerkers...
De Viersprong | Interne trainers zorgen voor borging
De Viersprong besluit om twee redenen een impuls te geven aan de aanpak van agressie. Ten eerste merkt de organisatie...
SGL | Basistraining omgaan met agressie
SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, een (zware) fysieke handicap en...
AlleskITs | Verbeteren van persoonlijke competenties
AlleskITs is een zelfstandig behandelcentrum dat kinderen met gedrag-, leer- en ontwikkelingsstoornissen...
Emergis | Minder separaties door HIC-training
De aanpak van agressie staat bij Emergis al jaren op de agenda. Het doel van de aanpak is om de veiligheid....