De Leerstand

Er wordt steeds vaker verwacht dat (jeugd)zorgprofessionals zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Ook als het gaat over omgaan met agressie. Maar hoe ontdek je welke leerbehoefte je hebt?

De Leerstand is een handig zelfreflectie-instrument dat aan de hand van het raamwerk Agressieonderwijs snel inzichtelijk maakt welke vaardigheden en competenties voldoende ontwikkeld zijn en op welke gebieden nog verbetering mogelijk is. Na het beantwoorden van een aantal stellingen wordt een leeradvies gegeven met verschillende gratis leermaterialen waarmee je direct aan de slag kunt.

Onderdeel van opleiding
De Leerstand kan als zelfreflectie-instrument gebruikt worden door iedereen die werkt in de (jeugd)zorg en met agressie te maken heeft. Leidinggevenden kunnen medewerkers stimuleren de Leerstand in te vullen als onderdeel van functioneringsgesprekken en opleidingsverantwoordelijken kunnen de Leerstand inzetten als onderdeel van een ontwikkelingsplan. Ook is het instrument bijvoorbeeld te gebruiken voor 360-graden-feedback, intervisiebijeenkomsten of als voorbereiding op een training. Ontdek zelf op welke manier de Leerstand onderdeel kan worden van jouw werk en opleiding of van de agressie-aanpak in jouw organisatie.

Klik hier voor de Leerstand