Website Scholing

Op de site ‘Scholing’ vind je hulpmiddelen voor het vormgeven van onderwijs over agressie in zorg- en sociaal agogische opleidingen en zorgorganisaties, zoals een raamwerk met competenties en gedragsbeschrijvingen voor het screenen en ontwikkelen van curricula, opleidingsprogramma’s en leeraanbod.

Die hulpmiddelen zijn natuurlijk handig, maar voor echt goed onderwijs is ook lesmateriaal nodig. Daarom vind je op de site ook tientallen mooie, gratis voorbeelden van (digitaal) leermateriaal en tips voor goed agressieonderwijs. Het leermateriaal is ingedeeld in de vier thema's uit het Raamwerk Agressieonderwijs dat de hele breedte van het onderwerp 'agressie' dekt. De materialen zijn geschikt voor het beroepsonderwijs, maar ook goed te gebruiken voor en door iedereen die al in de (jeugd)zorg werkt.

Klik hier voor de website scholing